ADW. JOANNA BONOWICZ

Profesjonalizm Zaufanie Wiedza Zaangażowanie
O mnie

Usługi adwokackie

KANCELARIA ADWOKACKA

Al. Mickiewicza 15A lok. 3.2

90-443 Łódź

tel 503 750 398

tel/fax 42 632 88 75

Kancelaria Adwokacka

PROWADZĘ SPRAWY W ZAKRESIE PRAWA:

PRACY, KARNEGO, SKARBOWEGO, WYKROCZEŃ, KARNEGO WYKONAWCZEGO, CYWILNEGO, RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

Zakres usług
Adwokat Łódź
Zostaw swój numer telefonu lub email. SKONTAKTUJĘ SIĘ Z TOBĄ
Adwokat Joanna Bonowicz prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką. Świadczy usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych (klientów indywidualnych) oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (w szczególności tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, wspólnicy spółki cywilnej, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego) polegające m.in. na:
  • udzielaniu porad prawnych,
  • przygotowywaniu opinii prawnych,
  • sporządzaniu pism procesowych,
  • przygotowywaniu i analizowaniu umów,
  • reprezentowaniu przed sądami powszechnymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami ścigania, organami administracji publicznej, organami postępowania egzekucyjnego Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdażeniach Medycznych i innymi instytucjami,
  • prowadzeniu stałej obsługi prawnej.