ADWOKAT JOANNA BONOWICZ

Adw. Joanna Bonowicz jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi.

Ukończyła jednolite studia magisterskie stacjonarne na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Prawo, z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską obroniła z oceną bardzo dobrą w Katedrze Prawa Karnego.
W okresie studiów, oprócz wiedzy teoretycznej, zdobywała także wiedzę praktyczną. Odbyła praktyki w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi specjalizującej się w prowadzeniu spraw karnych oraz spraw o wykroczenia, a także w międzynarodowej Kancelarii Prawnej w Warszawie świadczącej usługi prawnicze na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek.

Po ukończeniu studiów adw. Joanna Bonowicz odbyła trzyletnią aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W trakcie aplikacji pracowała w jednej z łódzkich Kancelarii Adwokackich prowadzącej sprawy z różnych dziedzin prawa, gdzie zdobyła doświadczenie niezbędne do wykonywania zawodu adwokata.

Po zdaniu egzaminu adwokackiego rozpoczęła indywidualną praktykę adwokacką.

Adw. Joanna Bonowicz posługuje się biegle w mowie i piśmie językiem angielskim. Zdobyła certyfikat- First Certificate in English oraz certyfikat - Certificate in Advanced English. Posiada także znajomość języka angielskiego prawniczego. Uzyskała certyfikat- University of Lodz Certificate in Legal English Communication.